Тема за май "Развито земеделие"

Общини над 50 000 души

д-р Емил Кабаиванов
д-р Емил Кабаиванов община Карлово

Кметът на Карлово д-р Емил ... Виж още

д-р Емил Кабаиванов

д-р Емил Кабаиванов

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов заслужи номинацията си в конкурса за този месец, тъй като неговата община е един от розопроизводителните центрове в България. Розоберът в Карлово вече започна, а очакванията на производителите са, че през тази година реколтата на розов цвят ще бъде с 30% повече от миналогодишната. Предполага се, че изкупната цена няма да падне под 3.60 лева за килограм. За производството на един килограм гюл са необходими 3,5 тона цвят. Розопроизводителите отчитат и драстично увеличаване на розовите масиви в Подбалкана. Забелязва се и инвестиционен интерес от страна на китайски бизнесмени, които искат да закупуват розоварни. Още преди Освобождение на България у нас е имало около 10 000 дка насаждения и количеството произведено розово масло е достигнало до 1000 кг годишно. Най-големи площи са засадени и отглеждани около Първата световна война – около 90 000 дка. В следвоенните години розовите полета намаляват с две трети. След голямата криза през 30-те години на миналия век розовите насаждения са почти унищожени. С края на Втората световна война обаче правителството приема държавна поли­тика за възстановяване и развитие на розовите градини в Розовата долина. През 1800 г. е документирано на­чалото на производството на розо­во масло в гр. Клисура. Най-голяма популярност на производител на розово масло България получава в края на XIX и началото на XX век, когато парфюмерията, козметиката и фармацевтиката го откриват като незаменима съставка на продуктите, които произвеждат.

33%
Тодор Попов
Тодор Попов община Пазарджик

Кметът на Пазарджик Тодор Попов ... Виж още

Тодор Попов

Тодор Попов

Кметът на Пазарджик Тодор Попов заслужи номинацията си в конкурса „Кмет на месеца“ на тема „Развито земеделие“, защото обработваемата земя на територията на община Пазарджик възлиза на 70% от общата площ на общината, при средно равнище за областта от 24,4% и от 42% за страната като цяло. Около 80% от обработваемата земя се напоява, което е изключително благоприятна предпоставка за развитието на интензивно местно растениевъдство. В района на Пазарджик се отглеждат и преработват редки видове гъби. Едната от тях е гъбата смръчкула, която е в много малки количества и в България почти я няма. Цената й е много висока. Другата гъба, която рядко се работи, е верпа, която също е рядко срещана у нас. Дългото лято, често от април до октомври, е достатъчно топло за отглеждане на много култури, сред които ориз, тютюн и памук, лозя и др. В долината на Марица условията са подходящи за отглеждане и на много видове зеленчуци, най-вече домати и пипер, както и емблематичната „Пазарджишка капия“. Градът е известен и с вкусните си череши, които се разпространяват в много борси в страната. Релефът и климатът в региона предопределят преди всичко развитие на земеделието и високопланинското животновъдство. Площите със зърнено-житни култури са 51% от общите обработваеми площи. Най-голямата оранжерия в региона – развива дейността си върху над 300 дка площ и произвежда биозеленчуци, които успешно изнася в страните от Европейския съюз. Въпреки температурните аномалии от последните седмици, няма сериозна опасност за овошките в региона няма, защото температурите не са паднали критично много под нулата, разкриват специалисти.

16%
Димитър Бръчков
Димитър Бръчков община Петрич

В Петрич растат едни от най-вкусните ... Виж още

Димитър Бръчков

Димитър Бръчков

В Петрич растат едни от най-вкусните домати, череши и ранни сортове ягоди. Според много хора петричките маслини са по-добри и от гръцките. Маслиновите фиданки отдавна не са екзотична гледка за жителите на общината. Вече 16 години такива дръвчета растат в дворовете на над 700 петричани. Всяка година берат между 15 и 20 килограма маслини. След десетата, най-късно след петнадесетата година добивът се увеличава и стига до 50 килограма от дръвче. Хората, които ги отглеждат, са категорични, че районът може да се превърне в огромна маслинова плантация. Хората от цялата страна масово поръчват от Петрич оранжерии за домашно отглеждане на зеленчуци. В Петричкото поле има богати запаси на артезиански води. Близо до леглото на Струмешница могат да се видят красивите фонтани от студени водни струи, които достигат до 2 м височина. В сравнение с подпочвените грунтови води, артезианските (напорни) води идват от по-голяма дълбочина. Те са по-чисти, по-студени и с по-високи питейни качества, затова широко се използват за водоснабдяване и напояване. В Петрич някои земеделци произвеждат оцет от Арония, което е купувано от гърците за 5 лева на литър. Интересът на южните ни съседи накара десетки петричани да отглеждат такива фиданки. Те засадиха в последните години по 50-100 дръвчета и предлагат продукцията си на пазара в Петрич. Дори и през зимата средните месечни температури не падат под 0 градуса. Мекият климат благоприятства развитието на много средиземноморски растителни видове - чинар, вечнозелен дъб, червена хвойна, вечнозелени храсти, както и отглеждането на топлолюбиви култури - бадем, нар, фъстъци, смокини, прочутите петрички праскови. През последните години се правят опити за отглеждане на корков дъб, киви, мандарини, чай.

7%
д-р Дарин Димитров
д-р Дарин Димитров община Търговище

Кметът на Търговище д-р Дарин ... Виж още

д-р Дарин Димитров

д-р Дарин Димитров

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров е номиниран в това издание на конкурса, защото земеделието е сред най - развитите отрасли в общината. Доказателство за това са високите оценки, които Търговище получава в последните десетилетия от местните агро - бизнесмени. Тяхната дейност се характеризира с висок добив и пример за внедряването на модерни технологии. Арендаторите в Търговище са сред водещите в страната. От общината се надяват тенденцията да се запази. От значение за селското стопанство са и твърдите валежи, които се акумулират във вид на снежна покривка и се използват през месеците на вегетация на растенията. За развитието на земеделието, климатът е изключително благоприятен. Почвата в Търговище е подходяща за развитие на трайни насаждения – малини, сливи, лозя. В Търговище има значително търсене на пшеница, както от местни производители на брашно (в общината има 4 мелници) така и от търговски фирми от други райони на страната, извършващи експорт на селскостопанска продукция. Основните култури са пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. Те заемат 55.0 % от земеделските територии. Освен традиционните култури, се отглеждат и тритикале, маслодайна рапица, ръж, пролетен ечемик, овес, фуражен грах, сорго, захарно цвекло, картофи. Земеделските територии заемат площ от 474 537дка. Произведената продукция е с високо качество. Последно в област Търговище са засети 298 130 дка с пшеница, 46 014 дка с ечемик, 3 700 дка с тритикале и 45 328 дка със зимна маслодайна рапица. С царевица са засети 128 411 дка. 230 948 дка са засети с маслодаен слънчоглед, Местният винзавод изкупува продукцията и създава стимули за добро поддържане на лозята.

35%
Добри Беливанов
Добри Беливанов община Хасково

Добри Беливанов, кмет на Хасково, ... Виж още

Добри Беливанов

Добри Беливанов

Добри Беливанов, кмет на Хасково, заслужи номинацията си в конкурса за този месец, поради това, че в общината съществуват изключително благоприятни почвено-климатични условия за развитие на растениевъдството. Средиземноморският климат и наличието на водни ресурси в общината, са естествени предпоставки за развитие на зеленчукопроизводството (краставици, домати, пипер) и овощарството (ябълки, череши и круши). Разпространена и традиционно отглеждана техническа култура в общината е тютюна. Налице са и благоприятни климатични условия за създаването на лозови масиви, които са ценна суровинна база за развитие на винопроизводството в общината.

7%

Общини от 20 000 до 50 000 души

Георги Димитров
Георги Димитров община Карнобат

Общият общински поземлен фонд е 11 ... Виж още

Георги Димитров

Георги Димитров

Общият общински поземлен фонд е 11 320 хка, като с трайни насаждения са 782 хка. Средно на едно домакинство се падат по 44 дка. Най-голям дял от обработваемата земя - 93%, е частна собственост. Природните условия в региона предопределят развитието на растениевъдството, което е ориентирано главно към производството на зърненожитнии фуражни култури. Значителен е делът и на някои технически култури. Зеленчукопроизводството се развива предимно в частното стопанство. През последните години на по-големи площи се отглеждат арпаджик, лук и чесън в селата Черково, Сърнево, Зимен, Козаре, Екзарх Антимово. Трайните насаждения в общината са 21 605 дка. От тях 15398 декара са лозя. Останалите декари са с овощни видове – праскови, кайсии, череши, ябълки, бадеми, ягоди, малини. През 2000-2001 г. на територията на общината са създадени 40 декара малини в с. Зимен и 417 дка бадеми в с. Добриново. Отрасълът с най-добри традиции в общината е лозарството. Почвено-климатичните условия са определящият фактор за благоприятното му развитие. 6820 дка от лозовите насаждения са в землищата на селата Невестино, Искра, Соколово, Зимен, Венец, Екзарх Антимово, Аспарухово, Житосвят. От тях 694 дка са новосъздадени.

14%
Димитър Иванов
Димитър Иванов община Марица

Селското стопанство в община ... Виж още

Димитър Иванов

Димитър Иванов

Селското стопанство в община „Марица” е структуроопределящ сектор в общинската икономика. Представено е от земеделие и животновъдство, за които има изключително благоприятни природни и агротехнически условия за развитие. Големият размер на земеделските територии, високата ценност на земеделските земи от алувиално-ливаден почвен тип, в съчетание с благоприятните агроклиматични условия и с реалните възможности за напояване, което е предпоставка за развитие на интензивни селскостопански производства, като зеленчукопроизводство, овощарство. Лозарство, тютюнопроизводство, зърнено-житни култури. Земеделските земи заемат 81.5% от площта на общината, което е средно 0.89 ха/жител. Високата продуктивност на обработваемите земеделски земи е гаранция за развитието на селското стопанство. Все още доходите на населението се формират от този сектор. Земята се обработва от частни стопани. Много популярно е фамилното фермерство. Кооперативните сдружения са по-редки. Най-голяма е площта им в землищата на с. Труд - 3149,7 ха, с. Строево - 2245,1 ха, с. Граф Игнатиево - 2013,8 ха и т.н. Относителният дял на земеделските територии спрямо общата площ на землищата е най-голям в землищата на селата Желязно - 90,4%, Строево - 90,2%, Ясно поле - 87,6%, Динк - 86,6%, а най-малък е делът им в землищата на с. Граф Игнатиево - 70,4% и с. Маноле - 75,8%.

4%
д-р Валентин Василев
д-р Валентин Василев община Разград

Община Разград е предприела редица ... Виж още

д-р Валентин Василев

д-р Валентин Василев

Община Разград е предприела редица мерки, с които цели да насърчи земеделските стопанства на своята територия. Площите със селскостопанско предназначение през 2015 г. са 433 045 дка, от които обработваеми са 334 625 дка (77%), а използваеми 345 649 дка (80%), разпределени по начин на трайно ползване, както следва: - ниви – 368 281 дка, в т.ч. обработваема земеделска площ - 334 625 дка (91%); - трайни насаждения вкл. лозя – 18 149 дка. в т.ч. използваема земеделска площ 752 дка (4%); - ливади и пасища – 46 615 дка, в т.ч. използваема земеделска площ – 10 272 дка (22%). През 2015 година, чрез отдаване под наем, Община Разград е предоставила 857 имота от общинския поземлен фонд с обща площ 3 806,726 дка за развитие на зърнопроизводство. Отдадени под аренда са и имоти от общинския поземлен фонд за създаване на масиви с трайни насаждения с обща площ от 1 800 дка. Към 31.12.2015 г. с договори е учредено възмездно право на ползване върху имоти и части от имоти (общинска собственост) с обща площ 171 дка за устройване на пчелини. В подкрепа развитието на рибарството през 2015 г. са отдадени три язовира на концесия. Отдадени под наем са 101 имота, представляващи общински мери и пасища с площ 8 681,351 дка за развитие на животновъдството.

13%
Мария Киркова
Мария Киркова община Харманли

Община Харманли разполага с 452197 ... Виж още

Мария Киркова

Мария Киркова

Община Харманли разполага с 452197 дка земеделски земи, от които близо 73,6% обработваеми площи. Поливните площи са общо 80772 дка. Те са съсредоточени по поречието на Марица и двата й големи притока – Харманлийска и Бисерска река. Общината е център на лозарството и винарството като има десетки хиляди лозови масиви и няколко наложени винарски изби. Самото име на общинския център Харманли идва от харман – широко равно място на което в миналото се е отделяло зърното от пшеничните класове.

24%
Бейсим Руфад
Бейсим Руфад община Исперих

Земеделието е структуроопределящ ... Виж още

Бейсим Руфад

Бейсим Руфад

Земеделието е структуроопределящ отрасъл в икономиката на община Исперих. Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 77% от общата територия на общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Обработваемата земя в общината е над 275 109 дка. Средно на жител на общината се падат по 11,08 дка, което значително превишава средния размер за страната. Общата площ на Държавен поземлен фонд е 20 304,985 дка, а общата площ за оземляване е 10 814 дка. Приблизително 48% от площите в общината се засяват със зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед - 14%. Добре развито е и овощарството, преди всичко отглеждането на вишни. Отглеждат се още малини и ягоди, както и зеленчуци, но върху по-незначителни площи. Селскостопанската земя в общината възлиза на 276 948 дка, от която: 12 899 дка са трайни насаждения, 2 987 дка необработваема, 240 560 дка обработваема и 20 502 дка са пасища. Трайна тенденция е увеличаване делът на обработваемата земя спрямо общата земеделска територия. За 2003г. са обработвани 84,10% от общия земеделски фонд, а за 2004г този дял е нарастнал на 88,44%. Горските територии съставляват 20% от територията или 8 367 ха. За периода 2002-2004г. е възстановен горски фонд на собственици в размер на 1 101,200 ха, а 7 000 дка на Община Исперих. Значителен поминък в общината създава отглеждането на тютюн. Броят на регистрираните тютюнопроизводители през 2003г. е 510, а през 2004г. е 526. Квотата за производство на тютюн за 2003 г., сорт "Северна България" е 339 тона, а за сорт "Бърлей" - 155 тона . През 2004 г. във връзка с приватизацията на "Булгартабак – холдинг" квотата за производство на тютюн в областта е намалена с 50 % спрямо 2003г. Това налага бързо преструктуриране на производството и адаптиране на тютюнопроизводителите към новите пазарни условия чрез отглеждане на алтернативни култури и търсене на други източници на доход. В района на община Исперих се намират най-големите селскостопански производители в Разградска област, които осигуряват стотици работни места.

42%

Общини под 20 000 души

Илийчо Лачовски
Илийчо Лачовски община Кнежа

Община Кнежа е земеделски район с ... Виж още

Илийчо Лачовски

Илийчо Лачовски

Община Кнежа е земеделски район с изградени традиции и обработва 100% от земите си. Единственият в страната Институт по царевица продължава да работи и да създава нови хибриди, чиито биологични и стопански качества са признати от експертна комисия на ИАСАС. „Зелена икономика" е доста популярна и все по-актуална тема за България. Важен сектор, на който се обръща голямо внимание е биоземеделието. Тези фактори са достатъчни, за да дадат добра перспектива, за да се насочи поглед към мерките, осигуряващи финансиране на биопроизводителите и да насочим вниманието си към прехода към зелена икономика и възобновяема енергия. В края на краищата, това е начинът да се запазят ресурсите от изчерпване и да се погрижим за следващите поколения. В общината вярват, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез съчетаването на по-ефективно и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на условията, свързани с развитието на земеделието, намаляване на бюрократичното бреме и подпомагане на земеделски производители, като им се осигурят стабилни основи и равен стандарт с европейските им колеги.

12%
Арбен Мименов
Арбен Мименов община Сатовча

Развитието на земеделието е ... Виж още

Арбен Мименов

Арбен Мименов

Развитието на земеделието е приоритет в община Сатовча. Почти няма семейство, което да не разчита основно или допълнително на работата на полето, за да си осигурява доходи. Затова ръководството и кметът Арбен Мименов се стараят да помагат и да решават проблемите в бранша. Обработваемата земя в региона е 73 360 декара. Природо-географските условия са благоприятни за отглеждането на тютюн, картофи, корнишони, боб и други земеделски култури. Най-голям дял заема тютюнопроизводството. Напоследък се засилва интересът към отглеждането на различни билки. Немалко хора се занимават и с гъбарство -собствено производство, както и със събиране на диворастящи гъби и горски плодове. Напоследък има интерес към засаждането на домати и пипер, на овощни дървета – ябълки и сливи. Тази година са сключени близо 1500 договора за отглеждане на тютюн. В сравнение с миналата има сериозен спад – през 2015 г. са били 2500 договора. Причината за отлива е в ниските цени и забавената изкупна кампания. Кметът на Сатовча Арбен Мименов, който е и председател на Сдружението на производителите на ориенталски тютюн, отдавна призовава за промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Както и държавата да подкрепи този бранш у нас. Управникът настоява родните производители да получат гаранции за начало и край на изкупните кампании, както и минимална цена на продукцията. Според него трябва да се подкрепи тютюнопроизводството, защото дава много работни места, а на определени селища е единствено препитание за много семейства. Само така земеделските стопани ще останат в родните си места и няма да се стигне до обезлюдяване на населени места в Гоцеделчевско.

5%
инж. Васил Пандерлиев
инж. Васил Пандерлиев община Сунгурларе

Кметът на Сунгурларе инж. Васил ... Виж още

инж. Васил Пандерлиев

инж. Васил Пандерлиев

Кметът на Сунгурларе инж. Васил Панделиев заслужи номинацията си в конкурса за този месец с това, че на територията на общината се обработват над 19 000 дка ниви, близо 30 000 дка лозя, 5670 дка овощни градини и над 50 000 дка пасища и ливади. Почвите в община Сунгурларе са предимно канелени горски, което благоприятства отглеждането на лозя, тютюн, зеленчуци и всички видове зърнени култури. Основните сред тях пшеница, ечемик, маслодаен слънчоглед и маслодайна рапица. Най-много от трайните насаждения са с череши – 800 дка, лавандула 600 – дка и праскови 580 дка.

10%
инж. Живко Георгиев
инж. Живко Георгиев община Тервел

Земеделските земи в община Тервел са ... Виж още

инж. Живко Георгиев

инж. Живко Георгиев

Земеделските земи в община Тервел са 416 103 дка и представляват 71,7 % от общата площ. В структурата на земеделските територии преобладават обработваемите земи. Те представляват 82 % от земеделските територии в общината, като този показател за страната е 76 %. По начин на ползване, обработваемите земя са основно ниви – 82 %. Земеделската земя е основно частна собственост и се стопанисва от 10 земеделски кооперации в тежко икономическо състояние, арендатори и частни стопани. Голяма част от арендаторите са външни за общината фирми и не допринасят за приходите й. По-стабилни са преработващите структури – мелници, фуражни цехове, месопреработващи цехове, мандри, по-голяма част от които също са външни фирми. Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукцията през 90-те години на миналия век, отрасълът си остава основен източник на доходи за голяма част от населението на общината. Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили производството на зърнени, зърненофуражни и маслодайни култури. Открояват се три култури - пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Те заемат 77 % от обработваемата земя в общината. В последните години се наблюдава на тенденция за изграждане на масиви с етерично-маслени култури, които за изцяло нови за общината – култивирана шипка, маточина, салвия, лайка и други. Отглеждът се също кориандър, соя, боб, тикви и други технически култури. В общината се засилва интересът на земеделските производители към отглеждане на култивирани билки и създаване на овощни градини – ябълки, сливи, кайсии. Наличието на съхранена природна среда и екологично чистият район са предпоставка за развитие на екологично чисто земеделие.

37%
Атанас Киров
Атанас Киров община Стралджа

Община Стралджа се характеризира с ... Виж още

Атанас Киров

Атанас Киров

Община Стралджа се характеризира с развито земеделие и свързаната с него преработвателна промишленост. Близо 13 хил. декара общински пасища, мери и ливади се предоставят за индивидуално ползване на земеделски производители в общината. Разпределението е с решение на Общински съвет съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни на собствениците. Най-много са площите в землищата на селата Атолово – над 1330дка, Воденичане – 1160 дка, Зимница – над 700 дка, в Стралджа те са повече от 800 дка.

34%